my pain feels like...Friskrivningsklausul

Vänligen uppmärksamma, att tillgången till hemsidor som tillhandahålls av Grünenthal GmbH och dotterbolag (nedan " Grünenthal”), grundar sig på följande villkor för användningen. Genom att besöka en av dessa hemsidor, accepterar du innehållet i denna ansvarsfriskrivning.

1. Generell information
Innehållet på Grünenthals hemsida - och all information som finns på eller hänvisar till dessa – har enbart utarbetats i syfte att informera. Hemsidan kan innehålla information om olika medicinska hälsotillstånd och behandling av dessa. Ingenting på hemsidan skall tolkas som råd eller uppmaning till att använda något läkemedel. Använd inte denna hemsidesinformation för att diagnostisera medicinska problem eller sjukdomar. Om du har eller misstänker att du lider av en sjukdom, bör du besöka en läkare snarast.

2. Aktualitet
Grünenthals webbredaktion gör sitt yttersta för att säkra att det alltid är korrekt uppdaterad information på de olika hemsidorna.  Grünenthal ger emellertid ingen, varken uttrycklig eller underförstådd, garanti för hemsidans innehåll, vad gäller korrekthet och/eller fullständighet. Grünenthal förbehåller sig rätten att radera, redigera eller lägga till något innehåll på hemsidan samt att ta bort alla hemsidor eller delar av dem utan förvarning om vi anser det nödvändigt.

3. Ansvarsfriskrivning
Varken leverantörer till Grünenthals hemsidor eller andra parter som är engagerade i konstruktion, produktion eller leverans av dessa platser är ansvariga för direkta skador, följdskador, indirekta skador eller påföljd, inklusive skador som uppstår genom tillgången till dessa platser eller som resultat av försök att använda dessa hemsidor eller någon närstående hemsida. Detta omfattar skador som orsakas av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom.

Hemsidan innehåller länkar till information som finns på servrar som tredjepart tillhandahåller och därmed inte är kontrollerade av Grünenthal. Grünenthal tar inget ansvar för om innehållet är exakt, korrekt eller annan aspekt av denna information. Besökare på våra hemsidor är införstådda med att användning av länkar till information från en tredje part sker på egen risk. 

4. Upphovsrätt och varumärken
Hemsidorna får endast användas i icke-kommersiellt sammanhang. Grünenthal äger allt innehåll på sina hemsidor om inte annat anges och innehållet skyddas av upphovsrätten i enlighet med tillämpande lag.  All kopiering och distribution som inte ingår i vanlig icke-kommersiell användning av hemsidorna är förbjuden. Om artiklar eller delar av dem ska skrivas ut eller kopieras för offentliga eller kommersiella syften kommer en avgift att debiteras. Om inte annat anges, får användning eller reproduktion av logotyper och varumärken från vår hemsida endast ske med skriftligt medgivande från Grünenthal.

5. Skador på hemsidan
Besökaren har inte rätt att ändra, skada eller förändra utseendet på dessa hemsidor eller lägga till otillåtet material.

6. Ändring av villkor
Grünenthal förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. De gällande villkoren kommer alltid att finnas på webbsidan. Du har själv ansvar för att känna till gällande villkor och Grünenthal rekommenderar därför regelbundna besök på våra sidor för att läsa gällande villkor.

Vänligen se även vår sekretesspolicy.