my pain feels like...Sekretesspolicy för Grünenthal GmbH

Tack för att du vill ta del av information från Grünenthal GmbH. Sekretess är något som vi tar på största allvar. Den här sekretesspolicyn innehåller information om hur och när vi samlar in, använder och i vissa fall delar personlig information som du uppger under besöket på den här webbplatsen.

Sekretesspolicy för Grünenthal GmbH

Vi är ett företag med huvudkontor i Tyskland som främst sysslar med farmaceutisk tillverkning. Vår sekretesspolicy gäller för alla webbplatser som drivs av Grünenthal GmbH och våra dotterbolag. Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy innan du anger din information. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du förstår och accepterar riktlinjerna i denna sekretesspolicy.

På vår offentliga webbplats kan besökare inte komma i kontakt med andra användare, tredje parter kan inte heller komma åt information. Dessa tredjepartsleverantörer kan samla in personlig information om sina besökare.

Användning av cookies

För att underlätta användningen av webbplatsen använder vi så kallade cookies. Detta sker av tekniska och analysrelaterade själ. En cookie är en liten textfil som sparas i det lokala cacheminnet för webbläsaren när användaren besöker en webbplats. Cookies är inte skadliga för din dator eller enhet. De gör det möjligt för servern att identifiera din webbläsare så att webbplatsen kan optimeras så att den blir lättare att använda. Informationen i de cookies som skapas när du besöker våra webbplatser styr hur webbplatsen ser ut och fungerar under ditt besök. De cookies som används på våra webbplatser används bara på våra webbplatser. Informationen används inte för att identifiera vilka som besöker webbplatsen. De flesta webbläsare är konfigurerade så att cookies accepteras automatiskt. Om du vill förhindra att din användning av våra webbplatser registreras anonymt med hjälp av cookies kan du ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan välja att cookies inte ska sparas eller ange att ett meddelande ska visas i webbläsaren när cookies skapas. Då kan du avvisa eller acceptera cookien. Du kan ta bort eller administrera sparade cookies i webbläsaren. Mer information om hur du tar bort eller hanterar cookies finns i hjälpen för din webbläsare.

Cookies på den här webbplatsen

På den här webbplatsen används endast tillfälliga cookies som tas bort automatiskt när webbsessionen avslutas. Dessutom används spårningscookies med en livslängd på 30 dagar. Dessa filer samlar endast in teknisk identifieringsinformation för webbplatsbesöket, de samlar inte in några personliga användaruppgifter.

I följande tabell visas alla cookies som används av den här webbplatsen. Om du har frågor om användningen av cookies, kontakta oss via e-post (Dataprivacy.de@grunenthal.com).

Namn Ändamål Livslängd
ATG_SESSION_ID Teknisk identifiering av en session (besök på webbplatsen). Personuppgifter sparas inte. En sessions tidslängd: denna cookie raderas när webbläsaren stängs.
JSESSIONID Teknisk identifiering av en session (besök på webbplatsen). Personuppgifter sparas inte. En sessions tidslängd: denna cookie raderas när webbläsaren stängs.
_pk_id Identifiering av ett besök för att kunna optimera webberbjudanet genom en användningsanalys. Personuppgifter sparas inte. 30 dagar
_pk_ses Identifiering av ett besök för att kunna optimera webberbjudanet genom en användningsanalys. Personuppgifter sparas inte. En sessions tidslängd: denna cookie raderas när webbläsaren stängs.

Registrering av data och dess användning

Som så många andra företag mäter även Grünenthal GmbH framgången av sin internetnärvaro för att kunna genomföra förbättringar och för att anpassa webbplatsen till besökarnas behov. Följande information om din dator och ditt besök sparas automatiskt och för en begränsad tid under tiden som du besöker Grünenthals webbplats:

  • Din internetleverantörs domän och host
  • Webbadressen som du eventuellt kom från till Grünenthals webbplats
  • Datum och klockslag som du öppnade vår webbplats, hur länge du var på denna sida och vilka sidor du gick till därifrån
  • Din internet-protokoll (IP)-adress och
  • operativsystem och webbläsare på din dator

För implementeringen av personliga funktioner uppmanas du ibland att ange personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, intressen eller arbete. Grünenthal använder denna information för att optimalt bearbeta dina förfrågningar. Du har inga materiella nackdelar av att inte ange dessa uppgifter. Du bör dock vara medveten om att om du inte fyller i de uppgifter som efterfrågas på vissa sidor har du eventuellt inte tillgång till en del av webbplatsens områden, t.ex. områden som enbart gäller medicinska eller farmaceutiska experter. Grünenthal registrerar dina användaruppgifter för att vid behov kunna informera dig om nyheter. Även om vi sparar kunduppgifter så kan du själva avgöra om du i framtiden vill ha e-post eller annan kundinformation från Grünenthal eller inte. Bocka i motsvarande ruta i registreringsformuläret eller senare på din personliga sida. Du kan när som helst begära ändring eller radering av de av Grünenthal registrerade personuppgifterna.

Vi registrerar visserligen dina personuppgifter som du frivilligt angav medan du använde våra tjänster, vi samlar dock inte in information över våra besökare från andra källor, som t.ex. offentliga arkiv eller institut eller från privata organisationer. Det händer att vi registrerar och bearbetar personliga uppgifter i marknadsundersökningssyfte.

Om du kontaktar oss angående egna erfarenheter av ett av våra läkemedel kommer vi eventuellt att använda oss av din information för att ta fram interna rapporter eller för att tillhandahålla ansvariga myndigheter den inormation de efterfrågar. Vi återkommer vid behov till dig för att få ditt medgivande till att undersöka dina sjukdomar och hälsoproblem med dina läkare. Detta för att kunna undersöka eventuella kopplingar mellan vårt läkemedel och oönskade effekter. Du måste vara medveten om att det finns nationella lagar som inte tillåter Grünenthal att ändra eller radera personuppgifter. Detta gäller uppgifter som Grünenthal har fått från en läkare eller användare i samband med en oönskad effekt i samband med ett läkemedel eller en medicinsk produkt.

En planerad användning av personliga uppgifter för andra ändamål kräver ditt medgivande. Du ger ditt medgivande till användning av dina uppgifter för detta nya ändamål genom att bocka i respektive kryssruta på sidan för registrering av personuppgifter.

Vi registrerar inte medvetet barns personuppgifter. Därför har vi inte vidtagit särskilda åtgärder för att skydda barns och respektive familjemedlemmars personliga uppgifter.

Våra dotterbolag får ta del av personuppgifterna från våra besökare på vår webbplats. Om vi publicerar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål godkänner du denna publicering så här:
- genom att bocka i kryssrutan på webbplatsens sida där personuppgifter registreras
- via e-post till: Dataprivacy.de@grunenthal.com

Vi erbjuder besökare på vår webbplats inget alternativ för en säker förbindelse för att överföra personliga uppgifter till oss. Vi har dock inrättat säkerhetspolicies och -regler och vidtagit tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi har blivit anförtrodda mot: otillåten åtkomst, missbrukande publicering, otillåtna ändringar eller olaglig förstörelse och även oavsiktlig förlust.

Alla våra medarbetare och dataansvariga som har tillgång till personliga uppgifter från våra webbplatsbesökare och deltar i dess hantering har tystnadsplikt. Vi försäkrar att vi inte delar ut dina personuppgifter til statliga organ eller myndigheter om detta inte krävs av lag eller andra direktiv.

Fråga gärna om vi har sparat dina personuppgifter. När du har bekräftat din identitet kan vi tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som vi har sparat. Denna beställda information är kostnadsfri. Enligt bestämmelser i dataskyddslagen har du rätt att rätta, komplettera eller radera de uppgifter som vi har sparat. Vi följer dessa bestämmelser. I ytterst sällsynta fall kan ett domstolsbeslut eller andra rättsliga processer, samt andra lagar tvinga oss att lämna ut personuppgifter till brottsmyndigheter, domstolar eller tillsynsmyndigheter. På sådana krav reagerar Grünenthal i enlighet med gällande direktiv och lagar. Grünenthal vidtar dessutom motsvarande åtgärder för att säkerställa att den som mottar dessa uppgifter förstår känsligheten av dessa personuppgifter.

Vår webbsida innehåller länkar eller hänvisningar till andra webbsidor som vi inte kontrollerar. Vår sekretesspolicy gäller inte dessa sidor. Läs därför alltid sekretesspolicien på respektive webbplats. Du själv ansvarar för att öppna och besöka dessa webbplatser.

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personliga uppgifter som du angett på vår webbplats. Vi skyddar dessa data mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, publicering eller radering. Du bör dock ändå vara medveten om att ingen dataöverföring på internet är helt säker och inte alltid förlöper felfritt. Framför allt e-post som skickas till eller från denna webbplats är eventuellt inte säker.

Grünenthal förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy. Denna sekretesspolicy leder inte till avtalsmässiga eller övriga rättigheter för någon part.

När sekretesspolicien för denna webbplats ändras publiceras den senaste versionen här. Denna sekretesspolicy aktualiserades senast i april 2014.

Kontaktuppgifter och frågor ang. sekretesspolicien:

Vid frågor eller funderingar gällande vår sekretesspolicy, kontakta:

Grünenthal GmbH
Global Compliance Management

Zieglerstrasse 6
52099 Aachen, Germany

Email: Dataprivacy.de@grunenthal.com
 

Den aktuella sekretesspolicien, daterad april 2014.