Min smärta känns som...Hur skulle du beskriva smärtan?

Omkring 26 miljoner patienter över hela världen har neuropatisk smärta*^°. Ungefär 60 % av dessa har lokala symptom.**

Patienter som har lokaliserad neuropatisk smärta beskriver ofta smärtan som brännande, stickande eller huggande eller att den känns som elstötar. Det kan finnas andra ord som känns bättre lämpade för att beskriva just din smärta.

Använd verktyget nedan för att välja de ord som bäst beskriver hur din smärta känns. Den här informationen kan hjälpa din läkare att ställa rätt diagnos.

 

Klicka på de ord eller fraser i varje grupp som bäst beskriver din smärta:

Steg 1 av 4

Min smärta känns som...

Flera val kan göras

Välj minst ett alternativ för att fortsätta.

Steg 2 av 4

min smärta är...

Flera val kan göras

Välj minst ett alternativ för att fortsätta.

Steg § av 4

min smärta påverkar mig så att jag...

Flera val kan göras

Välj minst ett alternativ för att fortsätta.

Steg 4 av 4

Var känns smärtan?

Välj minst ett alternativ för att fortsätta.

Markera de områden på kroppen där smärtan känns mest:

"Min smärta känns som..." Sammanfattning

Introduktionstext: Informationen på den här sidan är en sammanfattning av de svar som patienten lämnade i Enkät om din smärta på webbplatsen www.mypainfeelslike.com. Enkäten är avsedd som ett stöd för kommunikationen mellan patient och läkare. Tanken är att den ska underlätta diagnosprocessen genom att hjälpa patienten att beskriva sin smärta.

Nästa steg är att boka tid för ett läkarbesök och ta med dig sammanfattningssidan från Enkät om din smärta när du går dit.

Min smärta känns:

Min smärta är:

Min smärta påverkar mig så att jag:

Jag får ont:

Läkare är oftast vana vid följande ord:

brännande, huggande, stickande, allodyni och hyperalgesi

Skicka till utskrift

Var känns smärtan:

Obs! Informationen på den här webbplatsen kan inte ersätta samtal mellan vårdpersonal och patient. Det är alltid den behandlande läkaren som bestämmer vilka undersökningar som behöver göras och vilken behandling som passar bäst för patienten.

* Dieleman JP et al. Pain 2008;137:681–8.
^ Manojit Pal et al. Curr Pharm Des. 2009; 15(9): 1008-26
° Smith BH and Torrance N. Pain Manage 2011; 1(1): 87-96
** Mick G et.al. Pain Management 2012;2(1):71-77.