Min smärta känns som...Vad kan jag göra?

Resultatsidan från Enkät om din smärta innehåller översiktlig information om dina symptom och kan användas som stöd när du pratar med din läkare. Det är mycket viktigt att du uppsöker läkare för att få rätt medicinsk diagnos och diskutera olika behandlingsalternativ.

Finns det något som kan lindra min smärta?

För att dina symptom ska kunna lindras så effektivt som möjligt är det viktigt att din läkare ställer rätt diagnos. Därefter kan läkaren avgöra vilka behandlingsalternativ som passar bäst för just dig.

Det finns särskilda behandlingar för lokaliserad neuropatisk smärta. Vissa mediciner påverkar hela kroppen och har effekter på olika delar av kroppen. Sådana mediciner kallas för systemiska behandlingar, och de ges oftast i form av tabletter eller kapslar.

 

Andra behandlingar har lokal effekt på de områden av kroppen där de används. Vid lokal neuropatisk smärta kan det till exempel handla om lokala) behandlingar som appliceras direkt på huden, ofta i form av ett plåster eller en kräm.

Systemisk eller lokal behandling?

Systemisk behandling

  • t.ex. tabletter
  • Om du tar en tablett tas det aktiva innehållsämnet upp i blodomloppet och förs ut i hela kroppen.

Lokala behandlingar

  • Lokala behandlingar appliceras på det område på kroppen som gör ont, ofta i form av ett plåster eller en kräm.

Hjälp läkaren att ställa rätt diagnos på din smärta

  1. Boka en tid hos din läkare
  2. Berätta för läkaren om dina symptom, så noggrant och detaljerat som möjligt
  3. Om det finns något särskilt som utlöser smärtan (t.ex. beröring eller temperaturförändringar) ska du berätta det
  4. Visa läkaren den utskrivna resultatsidan från Enkät om din smärta på den här webbplatsen
  5. Fråga läkaren vilka behandlingsalternativ det finns och vilka alternativ som passar bäst för dig.

Obs! Informationen på den här webbplatsen kan inte ersätta samtal mellan vårdpersonal och patient. Det är alltid den behandlande läkaren som bestämmer vilka undersökningar som behöver göras och vilken behandling som passar bäst för patienten.