Min smärta känns som...Vad kan det vara?

 

Ta reda på orsaken till smärtan

Smärta kan kännas på många olika sätt och olika människor påverkas olika mycket. Om du har ont är det oftast ett tecken på att något är fel. Smärta kan delas in i några olika kategorier:

 

Kortvarig smärta

Kortvarig smärta kan också kallas akut smärta. Det är ett viktigt... varningstecken på sjukdom eller skada i kroppen. Smärta är en mycket viktig signal när kroppen drabbas av sår, infektioner, brännskador eller andra skador. Akut smärta skyddar kroppen eftersom den får oss att genast göra något åt problemet.

Akut smärta är tillfällig och kan vara i upp till tolv veckor beroende på vad som orsakar den.* Smärtan försvinner vanligtvis så snart den underliggande orsaken har behandlats.

 

Långvarig smärta

Smärta som kvarstår efter att den sjukdom eller skada som orsakar den har behandlats... eller läkt brukar kallas för kronisk smärta. Kronisk smärta kan inte ses som en varningssignal eftersom det inte finns någon sjukdom eller skada som den ”varnar” för. Den här typen av smärta kan ha stora fysiska och känslomässiga effekter som kan vara svåra att hantera

Kronisk eller långvarig smärta kan bero på specifika sjukdomar som cancer, reumatism eller ryggproblem.

 

Neuropatisk smärta eller nervsmärta

En annan typ av kronisk smärta beror på att skadade nerver skickar felaktiga... smärtsignaler till hjärnan. Den här typen av smärta kallas för neuropatisk smärta eller nervsmärta. Nervsmärta kan uppstå i större områden i kroppen eller i ett begränsat område. Om smärtan är begränsad kallas den för lokaliserad neuropatisk smärta.

 

Lokaliserad neuropatisk smärta

I ungefär 60 % av fallen av neuropatisk smärta är smärtan lokal och förekommer... endast på ett begränsat område av kroppen.** Lokaliserad neuropatisk smärta uppstår framför allt i form av kronisk smärta efter en bältrosinfektion (postherpetisk neuralgi), kronisk smärta efter kirurgiska ingrepp eller polyneuropati vid diabetes.** Lokaliserad neuropatisk smärta beskrivs ofta som stickande, brännande eller huggande eller att den känns som elstötar. Lokaliserad neuropatisk smärta kan också medföra allodyni och hyperalgesi.+

Allodyni innebär att en typ av stimulans som vanligtvis inte gör ont (till exempel lätt beröring eller kläder mot huden) blir smärtsam. Om en typ av stimulans som normalt ger lindrig smärta blir mycket smärtsam talar man om hyperalgesi.

Lokaliserad neuropatisk smärta feldiagnostiseras ofta och det kan vara svårt att behandla. Det här kan innebära att patienter med lokal neuropatisk smärta får genomgå flera olika behandlingar ”på prov”, vilket kan ta flera månader eller till och med år.

För att hitta rätt behandling och lindra symptomen är det viktigt att rätt diagnos ställs tidigt. Därför är det mycket viktigt att du beskriver dina symptom så utförligt som möjligt för din läkare.

Kan det vara lokaliserad neuropatisk smärta?

Om din smärta kan beskrivas som brännande, stickande eller huggande och om den finns... i ett begränsat område på kroppen kan det hända att du har lokaliserad neuropatisk smärta.**

Om du får rätt diagnos och lämplig behandling kan symptomen lindras.

För att diagnosen lokaliserad neuropatisk smärta ska kunna ställas måste du dock prata med din läkare. Läkaren gör en fysisk undersökning och ställer frågor om vilka symptom du har.

Då är det viktigt att du beskriver din smärta så noggrant som möjligt: var i kroppen du har ont och om det finns några faktorer som gör smärtan värre.

Använd gärna Enkät om din smärta på den här webbplatsen för att notera information om dina symptom. Den här informationen hjälper din läkare att ställa rätt diagnos på din smärta. Fyll i enkäten, skriv ut resultatet och ta med dig det när du går till läkaren.

Gå till "Vad kan jag göra?" om du vill veta mer om hur smärtan kan lindras.

Obs: Informationen på den här webbplatsen kan inte ersätta samtal mellan vårdpersonal och patient. Det är alltid den behandlande läkaren som bestämmer vilka undersökningar som behöver göras och vilken behandling som passar bäst för patienten.

** Mick G et.al. Pain Management 2012;2(1):71-77.
+ Rehm S et al. Curr Med Res Opin 2010;26(7):1607-19.